Zyski z giełdy. Jak rozliczyć PIT 38?

Polskie prawo nakłada obowiązek rozliczania się z zysków giełdowych, nawet jeśli inwestor inwestuje w zagraniczne spółki. Każdego roku, do końca lutego biuro maklerskie lub broker ma obowiązek wystawienia inwestorowi rozliczenia PIT-8C, na którym jest wykaz zysków oraz strat z poszczególnych aktywów finansowych za poprzedni rok. Najczęściej są to akcje, obligacje, instrumenty pochodne, takie jak kontrakty terminowe oraz opcje, a także papiery skarbowe, czy certyfikaty inwestycyjne. Handluje się nimi na Giełdzie Papierów Wartościowych, dlatego to GPW w tym momencie wystawia PIT-8C inwestorowi. Giełda walutowa tzw. Forex także podlega rozliczeniom z Urzędem Skarbowym, na tej samej zasadzie, stąd też do końca lutego broker musi wystawić PIT-8C i przesłać go drogą tradycyjną lub internetową. Musi to zrobić zarówno broker polski, jak i zagraniczny, a inwestor ma obowiązek rozliczenia swoich zysków kapitałowych w Polsce. Stawka podatku wynosi obecnie 19 procent dla wszystkich aktywów finansowych i jest obliczana tylko dla zysków. Inwestorzy mają wiele możliwości, choćby odliczanie swoich strat z ubiegłych lat. Dzięki temu podatek do zapłacenia maleje, a inwestor swoje oszczędności może ponownie pomnożyć. Zeznanie dla Urzędu Skarbowego wypełnia się na formularzu PIT-38, który jest głównym dla wykazu zysków oraz strat. Wystarczy przenieść dane rachunkowe z formularza PIT-8C w odpowiednie rubryki, zarówno przychody, jak i koszty, dzięki czemu widoczny jest uzyskany dochód. To od niego obliczany jest podatek od zysków, który wynosi stałą kwotę, mianowicie 19 procent, dla wszystkich aktywów, giełdowych i forexowych. Rozliczyć się można formą tradycyjną, ale również internetową, a inwestor ma na to czas do końca kwietnia w nowym roku. Program e-deklaracje, który można pobrać ze stron Ministerstwa Finansów posiada formularz PIT-38, dlatego w łatwy sposób można go wypełnić i wysłać. Jeśli występuje podatek do zapłacenia, wówczas inwestor ma na to czas do końca kwietnia. Podatek jest obliczany tylko od zysków, natomiast straty można odliczyć przez 5 kolejnych lat, jednak tylko w 50 procentach. Pomocą w wypełnianiu formularza PIT-38 może być dodatkowa informacja od maklera lub brokera, dołączana do zeznania PIT-8C. Jest tam konkretna porada, w jaki sposób wypełnić PIT oraz w które rubryki należy wpisać zyski oraz straty. Gdy makler lub broker przyśle rozliczenie, należy sprawdzić, czy wszystkie dane oraz kwoty się zgadzają, ponieważ drugi egzemplarz PIT-8C zostaje wysłany do Urzędu Skarbowego. Zyski, które uiszcza się w zeznaniu, to wszystkie dodatnie aktywa, jakie inwestor zarobił w poprzednim roku. Należy pamiętać, że jest to wykaz tylko tych aktywów, które zostały sprzedane, ponieważ sam zysk to różnica między ceną zakupu, a ceną sprzedaży. Natomiast w koszty można wliczyć prowizje maklerskie, brokerskie, marże, spready, swapy, koszty prowadzenia rachunku, a także wszelkie dodatkowe opłaty za dostęp do wiedzy, notowań czy platformy. Inwestorzy mogą również wliczyć w koszty wszelkie szkolenia i warsztaty, które podniosły ich wiedzę w temacie inwestowania na giełdzie i otrzymali za nie fakturę lub paragon. Jeśli w poprzednim roku inwestor nie zarobił na giełdzie, a jedynie poniósł stratę, wówczas nie musi składać rozliczenia PIT-38 do Urzędu Skarbowego, chyba że otrzyma PIT-8C.