Wynajmujesz swoje mieszkanie? Sprawdź czy musisz zapłacić od tego podatki

Początek nowego roku kalendarzowego jest to oczywiście okres, kiedy musimy zapłacić podatki. W roku 2019 zachodzą jednak zmiany, które można nazwać wręcz przełomowymi. O roku 2019 nie musimy samodzielnie wypełnić rozliczenia PIT. Urząd Skarbowy ma obowiązek wypełnić PIT za nas. Czy jednak rozwiązuje to wszystkie problemy?

Jak rozliczyć PIT?

Kiedyś pit rozliczaliśmy na wiele sposobów, ale najczęstszym przypadkiem było rozliczanie PIT online. Obecnie Urząd Skarbowy ma obowiązek rozliczyć nasz PIT za nas. Sprawa jest prosta, kiedy pracujemy na umowę pracę i nie mamy innych źródeł dochodu. Sprawa zaczyna się komplikować, kiedy będziemy otrzymywać więcej PIT-ów, np. z tytułu dodatkowych umów o dzieło lub zlecenie. Pojawiają się uzasadnione obawy, że nie wszystkie PIT-y trafią do Urzędu Skarbowego, nasz PIT zostanie nieprawidłowo rozliczony i to MY, a nie Urząd Skarbowy będzie mieć kłopoty. Kiedy Urząd Skarbowy obliczy nasz podatek, dobrze jest jeszcze raz samodzielnie obliczyć PIT online, i w razie nieprawidłowości poinformować Urząd Skarbowy wcześniej. Co jednak z dochodami, na które nie będzie wystawionego PIT-u. Jednym z najbardziej kłopotliwych jest w tej materii podatek od wynajmu mieszkania.

Czy od wynajmowanego mieszkania należy zapłacić podatek?

Wiele osób, które wynajmują mieszkania, co roku mają ten sam dylemat: „czy płacić podatek od wynajmowanego mieszkania?”. O ile w przypadku osób rozpoczynających wynajmowanie jest to zrozumiałe, o tyle dziwi to w przypadku tych, którzy latami wynajmują nieruchomości. Należy zatem odpowiedzieć krótko i jasno. Od wynajmowanej nieruchomości mamy obowiązek odprowadzić podatek. Korzyść, jaką czerpiemy z wynajmu, jest naszym dochodem, a każdy dochód jest w Polsce opodatkowany. Jak zatem zapłacić odpowiedni podatek? Ustawodawca daje nam dwie możliwości, ryczałtową oraz ogólną.

Podatek ryczałtowy

Podatek ryczałtowy płacimy w wysokości 8,5% od przychodu za wynajem, który nie przekracza 100 tys. zł rocznie. Kwoty powyżej tej sumy są obejmowane stawką w wysokości 12,5% podatku. Od przychodów, możemy odliczyć sobie opłaty związane z kosztami eksploatacji — o ile w umowie zawarty jest zapis, że to my ponosimy te koszty.

Podatek ogólny

Podatek ogólny objęty jest ogólnymi zasadami rozliczania podatku dochodowego. Do kwoty dochodów 85 528 zł (łączne dochody ze wszystkich źródeł) obowiązuje nas podatek 18%, powyżej tej kwoty 32%. Zaletą tej metody jest możliwość odliczenia szerszej kategorii ponoszonych przez nas kosztów. zaliczamy do nich na przykład:
– ubezpieczenie wynajętego mieszkania,- podatek od nieruchomości,- opłaty eksploatacyjne,- odsetki od kredytu hipotecznego,- wydatki na remont itp.
To która metoda jest dla nas lepsza, zależy w dużej mierze od naszej sytuacji materialnej, poziomu przychodów oraz skali wydatków na wynajmowane mieszkanie. Aby sprawdzić, która metoda jest dla nas najlepsza, warto wcześniej próbnie wypełnić PIT online.