Kwota wolna od podatku. Ile wynosi w Polsce?

Co to jest kwota wolna od podatku?

Potocznie nazywana kwota wolna od podatku to tak naprawdę jest kwota dochodu wolnego od podatku uzyskanego w danym roku. Czyli jeżeli uzyskujemy dochód w określonej przepisami wysokości nie musimy od tego odprowadzać podatku. Rozliczając rok 2018 kwotą wolną jest 8000 zł. W zależności od wysokości dochodu stosowane są różne kwoty wolne:

  • gdy podstawa jest mniejsza niż 8000 zł – kwota wolna to 1440 zł,
  • gdy podstawa jest wyższa niż 8000 zł, ale nie przekracza 13000 zł – to kwotę wolną wylicza się według wzoru: 1440 zł – [883,98 zł x (podstawa – 8000 zł) ÷ 5000 zł],
  • gdy podstawa jest wyższa niż 13000 zł, ale nie przekracza 85528 zł – kwota wolna to 556,02 zł,
  • gdy podstawa jest wyższa niż 85528 zł, ale nie przekracza 127000 zł – to kwotę wolną wylicza się według wzoru: 556,02 zł – [556,02 x (podstawa – 85528 zł) ÷ 41472 zł],
  • gdy podstawa jest wyższa niż 127000 zł – kwota wolna jest równa 0.

Wyliczenia powyższe nie dla każdego podatnika są jasne, dlatego warto rozliczać się z urzędem skarbowym przez internet. PIT obliczy nam odpowiedni program, samodzielnie na podstawie wpisanych przez nas danych obliczy kwotę wolną od podatku i sam podatek.

Dla kogo korzystna jest kwota wolna uzależniona od dochodu?

Na różnicy w kwocie wolnej korzystają najmniej zarabiający, a tracą ci którzy zarabiają więcej. Taki zresztą był zamysł zmian w stosowaniu tych kwot. Jednak często osoby uzyskujące najniższe dochody, swoje pieniądze odzyskają dopiero po rozliczeniu rocznym. Wynika to z faktu, że w pobieranych zaliczkach miesięcznych stosuje się nadal ulgę podatkową w wysokości 556,02 zł. Przedsiębiorcy najwięcej zarabiający są w nieco innej sytuacji. Licząc miesięczne zaliczki na podatek, z uwagi na osiągnięcie dochodu z drugiego progu podatkowego nie będą już mogli zastosować danej ulgi.

Jak wyliczyć podstawę opodatkowania?

Aby móc zastosować kwotę wolną i obliczyć podatek, należy najpierw ustalić podstawę opodatkowania. Wszystkie przychody uzyskane w danym roku należy dodać do siebie. Od tego odliczyć koszty uzyskania przychodu. Podatnicy, którzy są zatrudnieniu lub pobierają świadczenia z ZUS-u otrzymują informacje, w których znajdują się niezbędne dane. Przedsiębiorcy w koszty wliczają wszystkie mające wpływ na uzyskanie dochodu poniesione nakłady pieniężne. Gdy od przychodu zostaną odliczone koszty otrzymuje się dochód. Ale nie jest to jeszcze podstawa opodatkowania. Od tej kwoty należy jeszcze odjąć składki na ubezpieczenie społeczne. Dopiero tak wyliczona kwota jest podstawą wyliczenia podatku dochodowego. Podstawę zaokrąglamy do pełnych złotych i wyliczamy podatek.

Kiedy odliczamy kwotę wolną?

Aby samodzielnie obliczyć podatek trzeba uwzględnić wysokość dochodu (aby móc zastosować odpowiednią skalę podatkową) i wysokość podstawy opodatkowania (aby odliczyć odpowiednią kwotę wolną). Od wyliczonego w ten sposób podatku odliczamy jeszcze składki na ubezpieczenie zdrowotne (tzw. odliczenia od podatku). Odliczenia od dochodu stosujemy odpowiednio.

Dla osób, które zajmują się rozliczaniem podatków powyższe zasady nie są skomplikowane. Ale dla przeciętnego podatnika, który raz w roku chce samodzielnie złożyć swoje zeznanie podatkowe, aby rozliczyć się z urzędem skarbowym nie brzmi to już tak zachęcająco. Dlatego warto skorzystać z rozliczenia przez internet. Program PIT przeliczy samodzielnie nasze dochody, dobierze stawki i progi podatkowe oraz kwotę wolną. Przejrzyste zasady pozwolą na wysłanie zeznania bezpośrednio do urzędu bez konieczności odwiedzania go.