Jak prawidłwo obliczyć podatek dochodowy?

Każda osoba, która zamierza prowadzić działalność gospodarczą, musi liczyć się z ewentualną możliwością wystąpienia obowiązku zapłacenia tak zwanego podatku dochodowego. Jego wysokość zależy od formy opodatkowania, na którą zdecyduje się dany przedsiębiorca. Najczęstszym sposobem rozliczania podatku jest skala podatkowa. Na czym ona polega? Co warto o niej wiedzieć, aby proces rozliczenia był szybki i nie sprawiał żadnych problemów? Sprawdźmy!

Skala podatkowa w podatku na zasadach ogólnych

Wybór rodzaju opodatkowania to jeden z obowiązków każdego przedsiębiorcy chcącego stworzyć swoją własną działalność. Wybranie formy zdecyduje o tym, w jaki sposób będzie rozliczał się z podatku dochodowego. Wśród form opodatkowania wymienić można:

  • kartę podatkową,
  • podatek dochodowy na zasadach ogólnych (według skali podatkowej),
  • podatek liniowy,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonalnych.
  •  

Każdy przedsiębiorca musi więc dostosować rodzaj swojej działalności i dokonać trafnego wyboru. To często największa bolączka osób chcących założyć coś własnego. 

PIT – Podatek dochodowy od osób fizycznych

Chyba każdy z nas w swoim życiu słyszał słowo PIT. Wraz z nowym rokiem jest to słowo, które słychać zewsząd. PIT to podstawowa forma opodatkowania dochodów od osób fizycznych. Podczas zakładania działalności staje się domyślną formą opodatkowania, jednak przedsiębiorca może złożyć wniosek o jego zmianę do naczelnika urzędy skarbowego. 

Skala podatkowa a obliczanie dochodu

Osoby fizyczne, które prowadzą jakąkolwiek działalność gospodarczą, zobowiązane są do ewidencjonowania swoich przychodów oraz ewentualnych kosztów. Warto pamiętać, że wybierając formę rozliczania na zasadach ogólnych, podatek wyliczany jest na podstawie dochodu, a nie przychodu. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą prowadzić ewidencję opartą na tak zwanej księdze przychodów i rozchodów. Na jej podstawie wylicza się podatek dochodowy. 

Jak obliczyć podatek dochodowy?

Każda osoba, która prowadzi jednoosobową działalność, musi każdego miesiąca wpłacać zaliczkę na podatek dochodowy. Konieczne jest przeprowadzenie tej operacji w sposób prawidłowy, gdyż nawet najmniejsze pomyłki mogą skutkować późniejszymi nieprzyjemnościami w urzędzie skarbowym. 

Jak rozliczyć podatek dochodowy na zasadach ogólnych?

To jedna z najczęstszych form opodatkowania, jakie wybierają przedsiębiorcy. W takim wypadku podatek dochodowy będzie wynosił 18% do dochodu 85 528 zł. Powyżej tej kwoty wysokość podatku wzrasta do 32%. Oto przykład obliczania podatku dochodowego przy miesięcznych zarobkach w wysokości 5000 zł. 

Przykład:
5000 zł x 0,18 = 900 zł

Nasza zaliczka w przypadku zarobków wynoszących 5000 zł miesięcznie wynosić będzie 900 zł. W przypadku wzrośnięcia zarobków osoba wejdzie na inny próg opodatkowania i zobowiązania będzie do stosowania go w rozliczeniu. 

Jak obliczyć podatek dochodowy? – Podatek liniowy

Inną, często formą opodatkowania na jaką decydują się przedsiębiorcy, jest podatek liniowy. W przypadku takiego wyboru podatek dochodowy bez względu na wysokość dochodów będzie niezmiennie wynosił 19%. Niestety w przypadku wyboru tego rodzaju opodatkowania znacznie zmniejszają się możliwości odliczenia kosztów prowadzenia działalności w podatku. W jaki sposób oblicza się podatek liniowy?

Przykład:
5000 x 0,19 = 950 zł
Nasza zaliczka na podatek dochodowy wynosić będzie więc 950 zł przy zarobkach 5000 zł na miesiąc. 

Zaliczki uproszczone

W celu umieszczania zaliczek uproszczonych, konieczne jest złożenie stosownego wniosku w urzędzie skarbowym do 20 lutego danego roku podatkowego. Niestety możliwości korzystania z zaliczek uproszczonych nie podlegają osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej w roku bieżącym lub poprzednim. Na czym polega zaliczka uproszczona? Jest to zaliczka w wysokości 1/12 kwoty, która obliczona jest od dochodu działalności gospodarczej w tak zwanym zeznaniu rocznym. 

Czy zaliczkę 0% należy zgłaszać do urzędu? Jak zrobić przelew do urzędu skarbowego?

W przypadku, kiedy wysokość danej zaliczki na podatek dochodowy wyniosłaby 0 zł, wówczas podatnik nie wpłaca danej zaliczki. Urząd skarbowy nie narzuca również obowiązku informowania o tym fakcie. W celu dokonania wpłaty do urzędu skarbowego konieczne jest pobranie specjalnego formularza, który znajduje się w specjalnej zakładce po zalogowaniu się do internetowego konta naszego banku. W przypadku braku takiej funkcji numer konta bankowego urzędu skarbowego znaleźć można na jego oficjalnej stronie internetowej. Należy jednak sprawdzić jakiemu urzędowi podlegamy.