Ile wynosi podatek od darowizny?

Wraz z nadejściem okresu rozliczeniowego, często zapominamy o uwzględnieniu w naszych pitach poniesionego podatku  z tytułu darowizny. Jak należy wyliczać jego wartość oraz kiedy powinien być on brany pod uwagę?
Podstawą do określenia naszego stanu rzeczy będzie sama idea darowizny. W Najbardziej popularnej formie będzie to przekazanie pieniędzy, przedmiotu (przykładowo auta) bądź praw (takich jak prawa do lokalu czy prawa autorskie) na inną osobę bądź instytucje (jak przykładowo stowarzyszenie). Jest to bezpłatne świadczenie pomiędzy dwiema stronami – darczyńcą oraz obdarowanym. Podatnikami podatku od darowizn będą jednak tylko osoby fizyczne, które na podstawie umowy prawa cywilnego weszły w posiadanie pieniędzy, rzeczy lub praw kosztem majątku osoby obdarowującej.

Przy obliczaniu stawek podatkowych za otrzymane darowizny ważne jest określenie do której z trzech grup się kwalifikujemy. Są one określone przez ustawę na podstawie stosunków, jakie zachodzą miedzy darczyńcą oraz obdarowanym. Najkorzystniejsze stawki są przewidziane dla najbliższych krewnych.

Rozróżniamy poszczególne grupy:

Grupa 1 – Małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo oraz ojczymowie, macochy i teściowe. Jeśli otrzymujemy darowiznę od jednej z tych osób, maksymalna kwota wolna od podatku wynosi 9 637 zł. Osoby należące do tej grupy mogą być całkowicie zwolnione z podatku od darowizny, jeżeli nie ma ona charakteru pieniężnego. Po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku, zależnie od limitu odprowadzamy:

Darowizna o wartości do 10 278 (ponad limit) – podatek wynosi 3%
Darowizna o wartości 10.279 – 20.556 zł (ponad limit) – podatek wynosi : 308,30 zł. + 5 % nadwyżki ponad kwotę 10.278 zł.
Darowizna o wartości ponad 20.556 zł (ponad limit) – podatek wynosi : 822,20 zł + 7 % nadwyżki ponad 20.556 zł

Grupa 2 – Dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, dzieci i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków czyli osoby spokrewnione w pewnym stopniu z nami. Tutaj maksymalna kwota wolna od podatku wynosi 7 276 zł.
Limity dla tej grupy prezentują się następująco:

Darowizna o wartości do 10 278 (ponad limit) – podatek wynosi 7%
Darowizna o wartości 10.279- 20.556 zł ponad limit – podatek wynosi 719,50 zł i 9% od nadwyżki ponad 10.278 zł.
Darowizna o wartości ponad 20.556 zł (ponad limit) – podatek wynosi 1.644 zł 50 gr i 12 % od nadwyżki ponad 20.556 zł

Grupa 3 – Są to wszystkie pozostałe osoby niezwiązane z nami poprzez pokrewieństwo. Maksymalna kwota wolna od podatku dla tej grupy wynosi 4 902 zł
Limity w jej ramach:

Darowizna o wartości do 10 278 (ponad limit) – podatek wynosi 12%
Darowizna o wartości 10.279- 20.556 zł ponad limit – podatek wynosi 1.233,40 zł i 16% od nadwyżki ponad 10.278 zł.
Darowizna o wartości ponad 20.556 zł (ponad limit) – podatek wynosi 2.877,90 zł i 20% od nadwyżki ponad 20.556 zł

Jeśli odpowiednio określiliśmy naszą grupę oraz próg podatkowy, upewniamy się że została ona odpowiednio rozliczona w urzędzie skarbowym. Częste wątpliwości, jakie ma organ tyczą się przede wszystkim formy potwierdzającej darowiznę. Warto wiec, w przypadku umowy darowizny uwzględnić jak dana wartość pieniężna czy rzeczowa zostanie przekazana. Jeśli pieniądze przekazywane są między rodzicem a dzieckiem, warto w umowie jasno wskazać, że pieniądze zostały przelane na konto dziecka. Mogą zaistnieć sytuacje, w których pieniądze są darowizną dla dziecka ale nie trafiają bezpośrednio do niego – przykładowo rodzicie postanowili opłacić zaliczkę na poczet ślubu. Taki zabieg też powinien być szczegółowo opisany w umowie.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku darowizny rzeczowej. Przydatnym będzie tutaj określenie dokumentu potwierdzającego przekazanie rzeczy oraz wypisanie w nim wszystkich praw i obowiązków obdarowanego.

Przy rozliczaniu PITów nie ma obowiązku uwzględniania darowizny w zeznaniu. Istnieje jednak taka możliwość. Chcąc odliczyć ją sprawnie, warto zaopatrzyć się w oprogramowanie do rozliczania PIT Online, gdzie prosto, szybko i skutecznie określimy wartości niezbędne do zeznania.